PRIVACY POLICYChính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Xung quanh vấn đề thu thập thông tin cá nhân, công ty NARITA TECHNO xin cam kết sẽ công bố rõ mục đích thu thập đối với khách hàng, hạn chế phạm vi sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập được và sử dụng một cách thích hợp. Hơn nữa, khi tiếp nhận thông tin cá nhân mặc định sẽ sử dụng (xử lý) trong phạm vi của cam kết ủy thác, khi tiếp nhận từ bên thứ ba chúng tôi sẽ nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân sử dụng xem như là điều kiện cần thiết để có được sự chấp thuận từ chính đương sự.

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, SỬA ĐỔI VÀ XÓA BỎ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Trong trường hợp có yêu cầu công bố, sửa đổi, xóa bỏ dữ liệu cá nhân từ phía khách hàng, chúng tôi sẽ công bố, sửa đổi, xóa bỏ một cách nhanh chóng sau khi xác nhận với chính đương sự.
Trường hợp phải công bố theo yêu cầu của pháp luật ( tòa án, cảnh sát, cơ quan thuế, trung tâm bảo vệ người tiêu dùng ), chúng tôi sẽ công bố mà không cần có sự cho phép của chính khách hàng.

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN TOÀN

Chúng tôi thực hiện hàng ngày chính sách an toàn đối với thông tin cá nhân và điều chỉnh quy định trong công ty sao cho không xảy ra sự cố như rò rỉ ra ngoài hoặc bị giả mạo một cách bất chính. Và tuân thủ nghiêm ngặt trong việc triệt để bảo mật thông tin cá nhân, xây dựng các phương án tương ứng với từng trường hợp bao gồm cả việc hủy bỏ hay gửi các thông tin cá nhân. Xin quý khách thông cảm và hợp tác với chúng tôi.

TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI

Về các thông tin cá nhân đăng ký trong form liên hệ.
Thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, số fax, địa chỉ email đã gửi vào form liên hệ trên trang web của chúng tôi thì trong phạm vi chính sách bảo mật thông tin này mặc định khách hàng đã cho phép chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân đó.
Tuy nhiên do cách thức khác với cái được công bố trong chính sách bảo mật thông tin, chúng tôi sẽ không cung cấp cho bên thứ ba các thông tin cá nhân mà chưa được sự cho phép của chính khách hàng.
* Chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin thu thập từ các profile trên trang web của chúng tôi và tiến hành kiểm tra hiệu quả của trang web, phân tích các loại khuynh hướng, quản lý duy trì mạng, điều tra động hướng của người sử dụng…nhưng trường hợp này do sử dụng dưới dạng là thông tin thống kê nên không bao gồm những thông tin có thể mặc định là cá nhân.
Trường hợp sử dụng thông tin cá nhân đi quá mục đích trên đây, vào thời điểm thu thập thông tin cá nhân chúng tôi sẽ công bố trước đó một cách rõ ràng mục đích này.

VỀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi cam kết bảo vệ chắc chắn thông tin của khách hàng, và có chính sách phù hợp sao cho thông tin cá nhân được sử dụng theo đúng mục đích của khách hàng.

VỀ VIỆC SỬ DỤNG COOKIE

Một phần trang web của chúng tôi có sử dụng cookie. Cookie là một tập tin nhỏ được gửi từ trang web đến trình duyệt của máy người dùng, và hiện tại được sử dụng phổ biến trên nhiều website.
Do việc sử dụng cookie mà có thể trang web của chúng tôi sẽ tham chiếu đến những trang web người sử dụng đã truy cập trong quá khứ để có thể cung cấp những dịch vụ, biểu mẫu có nội dung phù hợp đối với người sử dụng tái truy cập.

VỀ VIỆC SỬ DỤNG GỬI TIN QUẢNG CÁO CỦA COOKIE

Trong một phần trang web của công ty chúng tôi có sử dụng cookie với mục đích gửi “hành vi mục tiêu trong quảng cáo” Về profile:
Công ty chúng tôi sẽ thu thập những thông tin như thời gian, URL tham chiếu, loại trình duyệt, địa chỉ IP từ profile và sử dụng cho việc dò tìm động hướng của người dùng, quản trị mạng, phân tích khuynh hướng của website của công ty chúng tôi liên quan đến những thông tin đã thu thập từ profile. Hơn nữa những thông tin thu thập từ profile không được phản ánh thành thông tin cá nhân.

VỀ ĐƯỜNG DẪN

Trang web này có chứa các đường dẫn kết nối đến các trang web khác.
Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của quý khách trên các trang web khác có đường dẫn từ trang web của công ty chúng tôi.
Chính sách bảo mật thông tin này chỉ được áp dụng đối với những thông tin do trang web của công ty chúng tôi thu thập.

VỀ VIỆC LIÊN HỆ LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN CÁ NHÂN

Liên quan đến vấn đề thông tin cá nhân xin hãy liên hệ theo địa chỉ mail dưới đây :
E-mail:info@naritatechno.co.jp

Ngày 01/12/2016
Cty TNHH NARITA TECHNO
TỔNG GIÁM ĐỐC NARITA HARUKI