PRODUCTSSản phẩm

Industrial furnace
Lò xử lý nhiệt dùng trong công nghiệp

Thiết bị xử lý nhôm

Thiết bị xử lý nhôm

Ứng dụng:Luyện nhôm
Nhiệt độ xử lý:550℃
Kích thước sử dụng:1,000W×1,600L×840H(mm)

Lò luyện nhôm

Lò luyện nhôm

Lò nâng tốc độ cao
Ứng dụng:Luyện hợp kim nhôm dùng cho máy bay
Nhiệt độ xử lý:550℃
Kích thước sử dụng:1,330W×750L×820H(mm)