PRODUCTSSản phẩm

Industrial furnace
Lò xử lý nhiệt dùng trong công nghiệp

Lò sấy sơ bộ

Lò sấy sơ bộ

Sử dụng: Khuôn dư nhiệt và loại bỏ căng thẳng
Nhiệt độ xử lý: 250 ° C-500 ° C (tăng nhiệt độ khoảng 2H)
Số lượng chế biến: 2000kg / mẻ
Kích thước lò: 2000W x 700H x 1000L
Nguồn nhiệt: Lò sưởi điện