PRODUCTSSản phẩm

Industrial furnace
Lò xử lý nhiệt dùng trong công nghiệp

Lò liên tục

Lò liên tục

Lò băng tải Net
Ứng dụng:Dùng đốt nhựa cây
Nhiệt độ xử lý:200~450℃
Kích thước hiệu quả:1,500W×25,000L×500H(mm)

Lò xử lý nhiệt nung chảy

Lò xử lý nhiệt nung chảy