PRODUCTSSản phẩm

Gas burner
Họng đốt

RTN RADIANT TUBE BURNER

RTN RADIANT TUBE BURNER

Dạng đốt hỗn hợp ngay mặt tiết diện
Có dạng lửa ngắn, lửa dài, đánh lửa trực tiếp.

Tải PDF

SRTN SINGLE END RADIANT TUBE BURNER

SRTN SINGLE END RADIANT TUBE BURNER

Bằng việc khai thác và phát triển mới cơ cấu thu hồi nhiệt thải trong thân đầu đốt mà SINGLE END RADIANT TUBE BURNER đã đạt được 75% tỉ lệ sử dụng nhiệt ở năng suất cao (mức tổn thất khí thải).
Hơn nữa đã giảm khí Nox xuống mức thấp dưới 180ppm (quy đổi nhiệt độ lò 950℃, O2 = 11%) bằng cách tái sử dụng khí thải.
Tích hợp ứng dụng loại bỏ bụi trong đường ống khí và gas, bảo vệ các loại linh kiện như đồng hồ đo lưu lượng v.v…

Tải PDF