PRODUCTSSản phẩm

Industrial
gas burner accessories

Sản phẩm phụ trợ dùng đốt

VP Van điều khiển biến thiên nhỏ gọn

VP Van điều khiển biến thiên nhỏ gọn

Nhỏ, nhẹ, dễ sử dụng và rẻ tiền

Tải PDF

BV Van bướm điều khiển bằng tay

BV Van bướm điều khiển bằng tay

Van bướm điều khiển bằng tay có kèm kí hiệu chỉ dẫn kiểm soát lưu lượng

Tải PDF

BVC Van bướm dùng điều khiển

BVC Van bướm dùng điều khiển

Van bướm dùng kiểm soát lưu lượng.

Tải PDF

VP VAN ĐIỀU KHIỂN BIẾN THIÊN DẠNG NHỎ

VP VAN ĐIỀU KHIỂN BIẾN THIÊN DẠNG NHỎ

Là van dùng kiểm soát lưu lượng có gắn thêm cổng van

Tải PDF

VM Bộ chế hòa khí

VM Bộ chế hòa khí

Có thể điều chỉnh tỉ lệ hỗn hợp nhỏ bằng thiết bị trộn khí và gas

Tải PDF

NV Van kim

NV Van kim

Là van kim dùng điều chỉnh lưu lượng nhỏ.

Tải PDF

OM Đồng hồ đo lưu lượng

OM Đồng hồ đo lưu lượng

Có thể kiểm soát lưu lượng và tỉ lệ không khí bằng cách gắn vào đường ống
gas và không khí.

Tải PDF

FM Vòi giám sát

FM Vòi giám sát

Van gas có gắn cảm biến

Tải PDF

YKDS Van lọc chữ Y

YKDS Van lọc chữ Y

Tải PDF